fbpx
 

Instal·lacions elèctriques i centralització de comptadors

Sempre realitzat per tècnics professionals

Grup Instal·lacions Punt de Servei Endesa, compta amb els millors tècnics especialistes en centralització de comptadors, actualitzacions de la instal·lació elèctrica amb la normativa en vigor i reformes d’instal·lació elèctrica.

En moltes ocasions, les instal·lacions elèctriques compten amb més de 20 anys d’antiguitat, per la qual cosa no han estat revisades o actualitzades. Si no compleixen amb les normes de seguretat actuals, això pot provocar quantitat d’incidències com talls de llum o accidents greus arran del mal estat de la instal·lació eléctrica. Des de Grup Instal·lacions, posem a la seva disposició el nostre equip de tècnics professionals que realitzaran els treballs en la instal·lació elèctrica per complir amb la normativa de seguretat vigent.

Instal·lacions elèctriques i centralització de comptadors 1

Centralització de comptadors per a Comunitats de Propietaris

Una centralització de comptadors, és una organització centralitzada del conjunt de comptadors, situant-los en una mateixa ubicació i actualitzant els mateixos amb l’ús d’elements modulars i alimentant-los des d’una línia general d’alimentació.

A cada edifici ha d’estar habilitat un lloc en el qual de forma centralitzada, s’ubiquen cada un dels comptadors de consum elèctric corresponent a cada un dels habitatges, clients i per als comptadors de serveis auxiliars

Els nostres tècnics instal·ladors, realitzaran tots els treballs necessaris per a la correcta instal·lació, des de l’entrada exterior de l’edifici, fins a la ubicació dels quadres dels clients.

Serveis professionals per a instal·ladors amb els quals pots confiar

Sol·licita els nostres serveis

Equip Tècnic Homologat per Endesa

 

Tots els nostres treballadors disposen de les acreditacions IGC / EGB / APMR i estan homologats per Endesa per treballar amb Gas i / o Llum

Una correcta Centralització de comptadors, realitzada pels millors tècnics professionals

Les inspeccions de la companyia elèctrica, poden exigir a la Comunitat de propietaris que reformin la seva Cambra de Comptadors. En altres ocasions són els propis veïns els que decideixen millorar les seves instal·lacions elèctriques. Les incidències més comunes que requereixen de treballs per a la seva adaptació són:

  • Inexistència de la CGP (Caixa General de Protecció) en els comptadors
  • Absència de Fusibles de seguridad
  • Manca d’un element general de tall elèctric de fusibles de seguridad.
  • Deterioraments en els elements de la Cambra de Comptadors, com panells, cablejats, envoltants, caixetins, etc. …
  • Manca de protecció en la línia general d’alimentació
  • Manca de llum a la cambra de comptadors o la instal·lació d’una porta ignífuga.

La nostra empresa, reuneix tots els requisits necessaris i disposa dels millors tècnics homologats per realitzar aquest tipus de treballs.
Grup Instal·lacions compta amb ja 25 anys d’experiència en el sector, una empresa en constant creixement i clients satisfets.
Contacti amb nosaltres, realitzem treballs i reformes al Baix Penedès i el Garraf.